کار بست نگهدارنده در دستگاه تصفیه آب آکواتک چیست؟

کار بست نگهدارنده در دستگاه تصفیه آب آکواتک چیست؟ در دستگاه های تصفیه آب خانگی آکواتک قطعه هایی وجود دارند به نام بست نگه دارنده یا عینکی و بست یک طرفه. در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. بدلیل اینکه فیلترها باید روی شاسی نصب و فیکس شوند نیاز به...